Event

กฟผ เส้นทางสู่ชัยชนะ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 – กฟผ ได้จัดงานภายในองค์กร “เส้นทางสู่ชัยชนะ ด้วยมานะพากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ” มาดูภาพบรรยากาศภายในงานกัน (ถึงแม้จะมีรูปภาพที่ถ่ายทอดออกมาไม่มาก แต่ภายในงานเต็มไปด้วยสนุกสนานชื่นมื่น

ขอขอบพระคุณ บริษัท Inspector Consultant Plus Co., Ltd. ไว้ใจเลือกใช้บริการของเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 065-998-3228
inbox : m.me/playglao
Line id : @playglao