Event

ธกส ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 – ธกส ได้จัดงานภายในองค์กร “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ขอขอบพระคุณ บริษัท Inspector Consultant Plus Co., Ltd. ไว้ใจเลือกใช้บริการของเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 065-998-3228
inbox : m.me/playglao
Line id : @playglao