Knowledge

กินปลามีประโยชน์อย่างไร

กินปลามีประโยชน์อย่างไร – 4 ประโยชน์ของการ “กินปลา” ที่หลายคนอาจยังไม่รู้!

เคยสงสัยมั้ย? ว่าทำไม? พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราถึงชอบพูดคำว่า “การกินข้าวกินปลา” พอถามแบบนี้เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนต้องสงสัยและอยากรู้แน่นอน หนึ่งในเหตุผลที่ไปหามาได้สำหรับคำนี้ คือ การกินข้าวกินปลา ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยมามาตั้งแต่สมัยอดีต เนื่องจากปลาเป็นเนื้สัตว์ที่หาง่ายจนมีคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานทางวิชาการทั่วโลกมากมายที่มาเป็นเครื่องสนับสนุนให้เห็นว่า การกินปลาช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดโอกาสเป็นอัมพาต โดยเฉพาะในผู้หญิง นอกจากนี้ เนื้อปลายังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ตาม สามย่านมิตรทาวน์ ไปดูกันเลย

  1. กินปลาลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง มนุษย์กินปลา (เป็นตัว) มาตั้งแต่โบราณ ประชากรที่กินปลามาก ลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทุก ๆ 1 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ที่กินปลาเพิ่มขึ้น ลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณร้อยละ 4 สมาคมแพทย์หัวใจแห่งอเมริกาแนะนำให้ประชาชนทั่วไป (ที่ไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ) กินปลาหลาย ๆ ชนิด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 มื้อ
  2. การกินปลาลดโอกาสหัวใจล้มเหลว การศึกษาที่ผ่านมายังบอกไม่ได้ชัดเจนว่า การกินปลาหรืออาหารที่มีโอเมก้า 3 (ไขมันปลา สาหร่าย อาหารทะเล) จะช่วยลดโอกาสเป็นหัวใจล้มเหลวหรือไม่ แต่จากการรวบรวมการศึกษาแบบ systematic review จากฐานข้อมูลทางการแพทย์จนถึงเดือนสิงหาคม 2554 ได้การศึกษาคุณภาพดี 7 การศึกษา โดยพบว่า กลุ่มประชากรที่กินปลามากที่สุด (เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินน้อย หรือไม่ได้กินเลย) ลดโอกาสเกิดหัวใจล้มเหลวร้อยละ 15 หลังจากปรับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว
  3. การกินปลาช่วยลดโอกาสเป็นอัมพาตในผู้หญิง การศึกษาไปข้างหน้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ผู้หญิงที่กินปลาโดยเฉลี่ยมากกว่า 188 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบกับกินน้อยกว่า 57 มิลลิกรัมต่อวัน ลดโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 51 หลังจากปรับค่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ในผู้ชาย
  4. การกินปลาลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จากการศึกษาแบบ systematic review ในฐานข้อมูลทางการแพทย์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 ได้การศึกษาไปข้างหน้า และการศึกษาแบบกลุ่มหรือเปรียบเทียบ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลากับโอกาสเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พบว่า กลุ่มประชากรที่กินปลามากที่สุด (เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินปลาน้อยที่สุดหรือไม่ได้กิน) ลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลง ร้อยละ 17

นอกจากนี้ ยังพบว่า การกินปลาป้องกันมะเร็งทวารหนัก ได้มากกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม การกินปลาไม่ช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แต่ลดโอกาสเป็นมะเร็ง “รายใหม่” ลงร้อยละ 14 ดังนั้น การกินปลา (เป็นตัว) น่าจะช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ถือเป็นเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะจริงๆ เพื่อนๆ คนไหนที่ไม่ชอบกินปลา อาจจะต้องกลับมาพิจารณาการกินเนื้อปลากันใหม่แล้ว เพื่อคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย

เครดิตที่มา : สสส – samyan-mitrtown.com